جمعه های دلگیر

اصلا انگار ذات جمعه را با بی حوصلگی بسته اند

چقدر بدم می آید از جمعه های بی فایده و وقت تلف کن

اصلا جمعه روز خانه ماندن نیست جمعه ها را باید رفت ...

دلم انقدر گرفته که دیگر جای هیچ کس نیست

دلم هیچ چیز و هیچ کس نمی خواهد

میخواهم تنها باشم و همه جا سکوت باشد

من امروز دلم فقط خدا میخواهد

کاش خدایا تو آغوشی داشتی حس شدنی که بغلم می کردی که دلم آرام میگرفت

خسته شدم از همه ی این روزهای بی فایده ...!

/ 0 نظر / 29 بازدید