خواب

دوتا خواب دیدم امروز یکی نهایت درد بود و یکی آرووم آرووم

از دوتاش یه چیزو فهمیدم شدم

واسه این روزای اعصاب خوردی که همش دلم میخواد ازینجا برم!!

برم و تنها باشم ...! بی تو ...!!!

فهمیدم با اینکه کلافه ام از دستت ولی تو

توی لعنتی، تمام تار و پود وجودمی

تو تنها دلیلمی واسه زندگی کردن!!

این روزا دلم میخواد همه حرفامو داد بزنم تو صورتت که شاید دلم خالی شه

کاش انقد مظلوم نبودی لعنتی

کاش می تونستم, کاش بلد بودم عصبانی بشم ، داد بزنم

کاش دلم نمی ارزید واسه چشمات

این همه عصبانیت حق تو نیست

ولی حالم بده بد .../ 0 نظر / 19 بازدید