گم شدیم ...

عاشقانه هایمان گم شده زیر بار این همه خواهش

این همه تمنا

که نه تو داریش و نه من

کجا گم شدیم من و تو ؟

کجا گممان کرد دل های افسرده ی از خدا بی خبر ؟

کجا رفتیم من و تو ... ؟

ما گم شدیم میان تمام ساعت ها و ثانیه هایی که زندگی نکردیم

گممان کردند میان تمام هوارهایی که دلمان شنید..!! و قلبمان ترک خورد ...

و‌من طبق عادت سی ساله

سنگ صبور شدم برای هر نام و نشانی غیر از نقطه بی نقطه بی انتهای دلم ...

کاش بفهمی

کاش بفهمی جان دلم که غرق میشوم میان این همه ناگفته

کاش بفهمی که دلم تنگ می شود برای لحن صدای تو

برای تمام تو ...

کاش بفهمی جان دلم که چقدر ثانیه ها را زندگی نکردیم

و چه اندازه وقت طلبکاریم

کاش میشد ثانیه هارا نگه داشت ...

من دلم کمی آرامش می خواهد ...

/ 0 نظر / 27 بازدید